Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

NetLogo Rebellion!!!


This project models the rebellion of a subjugated population against a central authority. It is is an adaptation of Joshua Epstein's model of civil violence (2002). http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου