Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Down with determinants

A paper on how to do linear algebra without detrminants!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου